Српски  Magyar 

Одлуке, решења и извештаји

pdf Решење о образовању Комисије
документ Одлука о доношењу средњорочног Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Србобран, за период од 2024. до 2027. годинe
pdf Извештај са јавне расправе нацрту одлуку о изменама одлуке о општинским административним таксама
документ Одлука о Измени и допуни Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Србобран
pdf Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2024. годину
pdf Годишњи извештај о раду Савета за здравље за 2023. годину
документ Контролне листе инспекцијског надзора просветне инспекције - СРЕДЊА ШКОЛА, 2022. година
документ Контролне листе инспекцијског надзора просветне инспекције - ОСНОВНА ШКОЛА, 2022. година
документ Контролне листе инспекцијског надзора просветне инспекције - ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА, 2022. година
pdf Решење којим се образује конкурсна комисија за спровођење Конкурса Јавни конкурс за суфинансирање-финансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења – други део у 2023 години
pdf Решење о одређивању овлашћеног лица за надзор над спровођењем правилника о управљању сукобом интереса запослених у Општинској управи Србобран
документ Нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Србобран
pdf Коначна листа за откуп сеоских домаћинстава
pdf Прелиминарна листа за доделу грађевинског материјала
pdf Решење за образовање конкурсне Комисије за доделу средстава удружењима за реализацију пројеката удружења из области културе и уметности трећи део у 2023. години
pdf Одлука о додели средстава за енергетску санцију породичних кућа и станова на територији Општине Србобран
документ Нацрт Одлуке о доношењу Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2023. годину
pdf Решење о овлашћењу за руководиоца
документ Нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана општине Србобран
pdf Одлука о цени топлотне енергије за снабдевање крајњих купаца за грејну сезону 2023/2024. годину
документ Нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Србобран
pdf Решење СПУ ПДР мост ДП другог реда 100
pdf Нацрт Одлуке о изради ПДР моста на ДП II А реда број 100 у Србобрану
pdf Одлука о допуни Одлуке о програшењу елементарне непогоде
pdf Правилник о суфинансирању мера енергетске санације
pdf Одлука о доношењу ЛАП-а за унапређење родне равноправности општине Србобран за период 2023-2025
документ Одлука о доношењу Измена Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2023. годину
pdf Завршни Извештај о спроведеним мерама енергетске санације
pdf Решење о образовању конкурсне комисије за спровођење Конкурса Јавни конкурс за финансирање програма удружења у области соц здрав заш и осталих удружења у 2023.
pdf Решење о образовању конкурсне комисије за спровођење Конкурса за финансирање пројеката цркава и верских заједница Србобрана у 2023.
pdf Решење о давању овлашћења Мирјани Вујић
pdf Одлука о усвајању друге верзије плана јавних набавки
pdf Одлука о формирању минималне цене боравка гостију у Одмаралишту Србобран ПЈ "Плава обала" за 2023.годину
archive Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање
документ Нацрт Одлуке о доношењу Измена и допуна средњорочног Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Србобран, за период од 2020. до 2023.
документ Нацрт Одлуке о доношењу Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2023. годину
документ Нацрт Одлуке о доношењу Допуне Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2022. годину
документ Нацрт Одлуке о доношењу Допуна Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Србобран, за период од 2020. до 2023. годинe
pdf Решење о измени решења о именовању чланова комисије за спровођење конкурса за доделу средстава удружењима за реализацију пројеката удружења из области културе и уметности за другу половину 2022. године
pdf Решење којим се именује конкурсна комисија за спровођење Конкурса Јавни конкурс за финансирање суфинансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења - трећи део у 2022. години
pdf Решење којим се образује Комисија за доделу средстава удружењима
archive Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање са применом од 1. октобра 2022. године
archive Oдлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса са применом од 1. октобра 2022. године
pdf Решење за израду Плана детаљне регулације за изградњу мале соларне електране у К.О. Турија
pdf Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу мале соларне електране у Турији
pdf Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса туризам и ловни туризам 2022.
pdf Решење о образовању комисије за спровођење Јавног конкурса о области спорта - 2022. година
документ Одлука о доношењу Измена и допуна Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Србобран, за период од 2020. до 2023. годинe
документ Нацрт Одлуке о доношењу Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2022. годину
документ Нацрт одлуке о изради Плана детаљне регулације за дислокацију атарског пута у К.О. Турија
документ Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Србобран
pdf Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном конкурсу - производња медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2022.
pdf Извештај о јавној расправи о Нацрту Одлуке о реализацији Плана детаљне регулације општинског пута Надаљ - Темерин
документ Нацрт одлуке о изради ПДР општинског пута Надаљ - Темерин
pdf Решење: Образује се конкурсна комисија за спровођење Конкурса Јавни конкурс за финансирање програма удружења
pdf Решење којим се образује комисија за спровођење конкурса социјална заштита и остала удружења
archive Одлука о висини накнаде за заузеће јавне површине у време "Кобасицијада 2022" у Турији
pdf Коначна ранг листа за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 2021/2022
pdf Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 2021/2022. годину
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за финансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Србобран у 2021.
pdf Решење - образује се конкурсна комисија за спровођење конкурса за финансирање пројеката цркава и верских заједница Србобрана
документ Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу ветропарка на подручју општине Србобран
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање-финансирање програма удружења из области културе и уметности за другу половину 2021. годину
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за суфинансирање/финансирање програма удружења из области културе и уметности за другу половину 2021. године
pdf Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације
pdf Решење
pdf Коначна листа за крајње кориснике (грађане) у спровођењу мера енергетске санације
pdf Прелиминарна листа за крајње кориснике мера енергетске санације
pdf Решење о формирању Координационог тима и тематских радних места за израду Плана развоја општине Србобран за период 2022-2030
archive Одлука о измени одлуке о приступању израде плана развоја општине Србобран 2022-2030
pdf Коначна листа корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање програма удружења из области културе и уметности за прву половину 2021. године
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за суфинансирање-финансирање програма удружења из области културе и уметности за прву половину 2021. године
pdf Одлука о коначној листи изабраних директних корисника- привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације у домаћинствима на територији Општине Србобран
pdf Прелиминарна листа за доделу грађевинског материјала за избеглице
archive Расподела средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2021. години
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање програма удружења у области социјалне здравствене заштите и осталих удружења у 2021.
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма на конкурсу за суфинансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удужења у 2021.
pdf Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у Србобрану 2021.
pdf Решење којим се образује конкурсна комисија за спровођење Конкурса Јавни конкурс за финансирање-суфинансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2021.
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање програма удружења у области спорта у 2021. години
pdf Наредба Штава за ванредне ситуације општине Србобран
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу - спорт 2021. година
документ Решењe о именовању комисије
pdf Решење о постављењу начелника општинске управе Србобран
pdf Решење о давању овлашћења - Невена Субић
pdf Решење о давању овлашћења - Марија Николић
документ Закључак Штаба за ванредне ситуације
pdf Решење о утврђивању престанка рада на положају начелника ОУ Србобран
pdf Коначна ранг листа за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску годину 2020/2021
pdf Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Србобран, кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи
pdf Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 2020/2021. годину
archive Обавештење и Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање/финансирање програма удружења у области култура и уметност у 2020. години
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за суфинансирање-финансирање програма удружења у области културе и уметности у 2020. години
pdf Обавештење број 06-117/20-IV-01
pdf Потврда: Урбанистички пројекат за изградњу објекта за тов свиња са пратећим објектима и површинама у оквиру пољопривредног газдинства на к.п. 6332/3 К.О. Србобран
pdf Решење о именовању комисије за доделу средстава за суфинансирање/финансирање програма удружења у области културе и уметности у 2020. години
pdf Одлука о усвајању ценовника комуналних услуга ЈКП "Градитељ" Србобран
pdf Одлука о цени топлотне енергије за снадбевање крајњих купаца за грејну сезону 2021/2022 годину