Српски  Magyar 

Конкурси и Јавни позиви

pdf Jавни позив пољопривредницима
pdf Листа директних корисника за спровођење мера енергетске санације допуњена дана 15.09.2023. године
pdf Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника на неодређено време - 6 извршилаца
pdf Листа директних корисника за спровођење мера енергетске санације допуњена дана 07.09.2023. године
pdf Листа директних корисника за спровођење мера енергетске санације
pdf Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о изради Плама детањне регулације моста на ДП II А реда број 100
pdf Трећа измена годишњег плана јавних конкурса Општине Србобран за 2023. годину
документ Jавни позив за учешће у јавној расправи о предлогу одлуке о приступању изради Програма заштите животне средине општине Србобран за период од 2024-2026
документ Јавни позив за учешће у јавној расправи о предлогу одлуке о приступању изради ЛАП-а за младе општине Србобран за период од 2024-2027
archive Јавни позив грађанима за пријаву штете настале на породичним стамбеним објектима у својини грађана услед елементарне непогоде у јулу 2023.
archive Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Србобран
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима за финансирање програма удружења у области спорта други део у 2023.
pdf Листа вредновања пријављених програма поднетих на конкурсу за суфинансирање програма удружења у области спорта - други део у 2023.
pdf Решење којим се образује конкурсна комисија за подстицање програма или недостајућег дела средстава за удружења у области спорта - други део 2023.
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање програма удружења из области културе и уметности - други део 2023.
pdf Листа вредновања и рангирања конкурс финансирање програма удружења из области уметности други део 2023.
archive Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела планиране радне зоне на катастарској парцели 2642/5 у К.О. Турија
документ Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о доношењу Измена Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2023. годину
документ Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту ЛАП-а за унапређење родне равноправности општине Србобран за период од 2023-2025
pdf Решење - Образује се конкурсна комисија за доделу средстава удружењима за реализацију пројеката културе и уметности други део 2023.
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за финансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2023.
archive Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења у области спорта - други део у 2023. години
pdf Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 2 сеоске куће
pdf Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима јавног конкурса за финансирање пројеката цркава и верских заједница у Србобрану 2023. године
документ Позив физичким лицима да изврше категоризацију угоститељских објеката у којима пружају услуге смештаја
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених пограма поднетих на кокурсу за суфинансирање програма удружења у области соц. и здрав. заштите и ост. удружења у 2023. години
pdf Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији општине Србобран у 2023. години уз учешће општине Србобран у субвенционисању камата и/или накнада на кредите за набавку обртних средстава
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за финансирање пројеката цркава и верских заједница Србобрана у 2023.
archive Јавни конкурс за суфинансирање финансирање програма удружења из области културе и уметности други део у 2023. години
archive Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2023. години
archive Јавни конкурс за финансирање програма удружења у области социјалне заштите и осталих удружења у 2023. години
archive Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Србобран ради финансирања пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Србобран у 2023. години
pdf Друга измена годишњег плана јавних конкурса Општине Србобран за 2023. годину
archive Расподела средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2023. години
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђењаграђевинског земљишта у Србобрану (отуђењу непокретности-катастарске парцеле број 5854/2 к.о. Србобран)
pdf Првa изменa годишњег плана јавних конкурса општине Србобран за 2023.
документ Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту средњорочног плана општине Србобран за период од 2023-2025
pdf Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2023. години
archive Јавни конкурс за попуњавање извршилачког места службеника на неодређено време
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање програма удружења у области спорта први део у 2023. години
archive Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2023.
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање програма удружења из области културе и уметности први део у 2023. години
pdf Коначна ранг листа за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 22-23 годину
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за суфинансирање спорта први део 2023.
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за суфинансирање удружења из области културе и уметности први део 2023.
pdf Решење којим се образује комисија за спровођење Конкурса Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Србобран који реализују удружења у области спорта - први део у 2023. години
pdf Решење којим се образује Комисија за спровођење Конкурса за доделу средстава удружењима за реализацију пројеката удружења из области културе и уметности за први део у 2023. години
archive Јавни позив за доделу средстава за накнаду трошкова припреме и лечења у поступку вантелесне оплодње у 2023. години у општини Србобран
pdf Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 2022/2023. годину

Службени лист