Српски  Magyar 

folder 2016. ГОДИНА - Буџет Општине Србобран

pdf "Водич кроз буџет" на мађарском језику
pdf Грађански водич кроз буџет за 2017. годину
pdf Одлука о буџету Општине Србобран за 2017. годину
pdf Одлука о буџету Општине Србобран за 2017. годину - предлог
pdf Одлука и измени и допуни одлуке о локалним административним таксама
pdf Одлука о изменама и допунама Одлуке о општинским комуналним таксама
pdf Јавна расправа
pdf Одлука о III ребалансу буџета Општине Србобран за 2016. годину
pdf Предлог Одлуке о III ребалансу буџета Општине Србобран за 2016. годину
pdf Одлука о II ребалансу буџета Општине Србобран за 2016. годину
pdf Предлог Одлуке о II ребалансу буџета Општине Србобран за 2016. годину
pdf Извештај о извршењу буџета Општине Србобран за период јауар-јун 2016. године
pdf Одлука о завршном рачуну буџета општине Србобран за 2015. годину
pdf Одлука о првом ребалансу буџета општине Србобран за 2016. годину