Српски  Magyar 

folder 2017. ГОДИНА - Буџет Општине Србобран

pdf Одлуку о буџету Општине Србобран за 2018. годину са Циљевима и индикаторима програма, програмских активности и пројеката и Водичем кроз буџет за 2018.
pdf Одлука о V ребалансу буџета Општине Србобран за 2017. годину, циљевима и индикаторима програма, програмских активности и пројеката
pdf Одлука о V ребалансу буџета општине Србобран за 2017. годину
pdf Одлука о буџету општине Србобран за 2018. годину
pdf Одлука о локалним комуналним таксама
pdf Одлука о измени и допуни одлуке о општинским административним таксама
pdf Одлука о IV ребалансу буџета Општине Србобран за 2017. годину
pdf Извештај о извршењу буџета Општине Србобран за период јануар - септембар 2017.
документ Јавна расправа о IV ребалансу буџета Општине Србобран за 2017.
pdf Предлог Одлуке о IV ребалансу буџета Општине Србобран за 2017. годину
pdf Одлука о III ребалансу буџета Општине Србобран за 2017. годину
pdf Закључак Општинског већа (Предлог одлуке о III ребалансу буџета општине Србобран)
pdf Предлог одлуке о III ребалансу буџета општине Србобран
pdf Извештај о извршењу буџета Општине Србобран за период I - VI 2017 године
pdf Одлука о II ребалансу буџета Општине Србобран за 2017. годину
pdf Одлука о I ребалансу буџета Општине Србобран за 2017. годину