Српски  Magyar 

folder 2021. ГОДИНА - Буџет Општине Србобран

pdf Одлука о 3. ребалансу буџета општине Србобран за 2021.годину
pdf Планирани капитални издаци у Одлуци о буџету општине Србобран за 2022. годину, са пројекцијама на 2023. и 2024. годину
pdf Нацрт планираних капиталних издатака у Одлуци о трећем ребалансу буџета општине Сробран за 2021. годину, са пројекцијама на 2022. и 2023. годину
pdf Одлука о другом ребалансу буџета општине Србобран за 2021.годину
pdf Извештај о извршењу буџета општине Србобран за период јануар-јун 2021. године
pdf Нацрт планираних капиталних издатака у Одлуци о другом ребалансу буџета општине Сробран за 2021. годину, са пројекцијама на 2022. и 2023. годину
pdf Одлука о завршном рачуну буџета Општине Србобран за 2020.годину
pdf Одлука о првом ребалансу буџета Општине Србобран за 2021.годину
pdf Нацрт планираних капиталних издатака у Одлуци о првом ребалансу буџета Општине Србобран за 2021. годину, са пројекцијама на 2022. и 2023.годину
pdf Грађански водич кроз буџет општине Србобран - 2021. година