Српски  Magyar 

folder 2022. ГОДИНА - Буџет општине Србобран

pdf Одлука о буџету општине Србобран за 2023. годину
pdf Извештај о извршењу буџета Општине Србобран за период јануар-септембар 2022. године
pdf Извештај са јавне расправе о Нацрту планираних капиталних издатка из Одлуке о буџету Општине Србобран за 2023. годину
pdf Одлука о 3. ребалансу буџета општине Србобран за 2022. годину
pdf Нацрт планираних капиталних издатака у Одлуци буџету општине Србобран за 2023. годину, са пројекцијама на 2024. и 2025. годину
pdf Послеревизионии извештај о мерама исправљања Општине Србобран по ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Србобран за 2021. годину
pdf Одлука о 2. ребалансу буџета општине Србобран за 2022. годину
pdf Извештај са јавне расправе о Нацрту планираних капиталних издатка из Одлуке о другом ребалансу буџета Општине Србобран за 2022.годину
pdf Планирани капитални издаци
pdf Извештај о извршењу буџета општине Србобран за период јануар-јун 2022. године
archive Одлука о Завршном рачуну буџета општине Србобран за 2021. годину
pdf Одлука о 1. ребалансу буџета општине Србобран за 2022. годину
pdf Планирани капитални издаци у Одлуци о првом ребалансу буџета општине Србобран за 2022. годину, са пројекцијама на 2023. и 2024. годину
pdf План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења Буџета општине Србобран за 2023. годину
pdf Грађански водич кроз буџет општине Србобран
pdf Одлука о Буџету општине Србобран за 2022. годину