Српски  Magyar 

folder 2023. ГОДИНА - Буџет Општине Србобран

pdf Нацрт планираних капиталних издатака за 2024. годину са пројекцијама на 2025. и 2026. годину
pdf Одлука о трећем ребалансу буџета за 2023. годину
pdf Одлука о другом ребалансу буџета општине Србобран за 2023. годину
archive Одлука о Завршном рачуну буџета општине Србобран за 2022. годину са прилозима
pdf Одлука о првом ребалансу буџета општине Србобран за 2023. годину
pdf Извештај са јавне расправе о Нацрту планираних капиталних издатка из Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Србобран за 2023. годину.
pdf Јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи о Нацрту планираних капиталних издатака из Одлуке о првом ребалансу буџета општине Србобран за 2023. годину, са пројекцијама на 2024. и 2025. годину
pdf Нацрт планираних капиталних издатака у Одлуци о првом ребалансу буџета општине Србобран за 2023. годину, са пројекцијама на 2024. и 2025. годину
pdf План увођења родно одговорног буџетирања за 2024. годину
pdf Грађански водич кроз буџет општине Србобран за 2023.годину