Српски  Magyar 

folder 2019. ГОДИНА - Буџет Општине Србобран

pdf Одлука о буџету општине Србобран за 2020. годину
pdf Одлука о Другом ребалансу буџета општине Србобран за 2019. годину
pdf Нацрт Другог ребаланса буџета општине Србобран за 2019.годину
pdf Нацрт планираних капиталних издатака из буџета за 2020. годину општине Србобран
pdf Извештај о извршењу буџета општине Србобран за период јануар-септембар 2019. године
pdf Извештај о извршењу буџета општине Србобран за период I-VI 2019.
pdf Одлука о I ребалансу општине Србобран за 2019. годину
pdf Одлука о завршном рачуну буџета за 2018. годину
archive Предлог Одлуке о првом ребалансу буџета општине Србобран за 2019. годину
pdf Грађански водич кроз буџет за 2019. годину - Општина Србобран