Српски  Magyar 

folder Документи и решења - Избори 2024.

pdf Решење о додели одборничких мандата
pdf Записник са 17. седнице ОИК
pdf Укупан извештај о резултатима избора
pdf Записник са 16. седнице ОИК
pdf Одлука о накнадама члановима сталног састава ОИК
pdf Одлука о утврђивању прелиминарних резултата избора
pdf Записник са 15. седнице ОИК
pdf Информација о броју бирача који су се пријавили за гласање ван бирачког места
pdf Одлука о допуни одлуке о накнадама и материјалним трошковима
pdf Одлука о начину праћења излазности
pdf Записник са 14. седнице ОИК
pdf Одлука о уређењу бирачког места
pdf Записник са 13. седнице ОИК
pdf Одлука о обрасцима за статистичку обраду података
pdf Записник са 12 седнице ОИК
pdf Одлука о образовању радног тела за штампање изборног материјала
pdf Одлука о овлашћењу за доношење решења за бирачке одборе
pdf Одлука о одређивању лица задуженог за праћење излазности
pdf Записник са 11. седнице ОИК
pdf Одлука о допуни одлуке о обрасцима за утврђивање резултата гласања
pdf Одлука о достављању и руковању гласачким листићима
pdf Одлука о називу и изгледу обрасца гласачког листића и контролног листа
pdf Закључак о избору штампарије за гласачке листиће
pdf Закључак о избору штампарије за изборни материјал
pdf Одлука о објављивању укупног броја бирача
pdf Записник са 10. седнице ОИК
pdf Одлука о броју гласачких листића који се штампају
pdf Записник са 9. седнице ОИК
pdf Одлука измени одлуке о облику и боји гласачког листића
pdf Одлука о утврђивању збирне изборне листе
pdf Овлашћење посматрачима деперсонализовано
pdf Записник са 8. седнице ОИК
pdf Записник са 7. седнице ОИК
pdf Решење о именовању члана и заменика ОИК проширени састав НАДА за Србобран
pdf Rешење о именовању члана и заменика OIK проширени састав Oслободимо Србобран
pdf Решење о проглашењу изборне листе НАДА
pdf Записник са 6. седнице ОИК
pdf Информација о броју бирача НАДА
pdf Одлука о облику и боји гласачких листића
pdf Инструкција о примопредаји изборног материјала
pdf Одлука о легитимацијама
pdf Одлука о обрасцима евиденције присуства бирачких одбора
pdf Одлука о обрасцима записника о примопредаји бирачког материјала
pdf Записник са 5. седнице ОИК
pdf Решење о проглашењу изборне листе Група грађана Ослободимо Србобран
pdf Информација о броју бирача који су својим потписом подржали изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Србобран расписаних за 2. јун 2024. године: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- СРБОБРАН СУТРА
pdf Информација о броју бирача који су својим потписом подржали изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Србобран: VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG - DR. PÁSZTOR BÁLINT - SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA - DR BALINT PASTOR
pdf Информација о броју бирача који су својим потписом подржали изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Србобран расписаних за 2. јун 2024. године: ОСЛОБОДИМО СРБОБРАН
pdf Шифарник Сталног састава бирачког одбора
pdf Одлука о обрасцима за утврђивање резултата гласања
pdf Одлука о одређивању лица за израду затворница
pdf Решење о овлашћењу за набавку добара и услуга
pdf Решење о одређивању боје вреће и затворница
pdf Записник са 4. седнице ОИК
pdf Одлука о накнадама и трошковима
pdf Одлука о начину прикупљања обавештења и објављивању резултата
pdf Одлука о поступку предлагања лица у бирачке одборе
pdf Решење о именовању радног тела
pdf Решење о именовању чланова ОИК проширени састав
pdf Записник са 3. седнице ОИК
pdf Одлука о обрасцима за остваривање права бирача на информацију
pdf Одлука о одређивању бирачких места
pdf Решење одређивању листе националне мањине СВМ
pdf Решење о проглашењу изборне листе СВМ
pdf Решење о именовању чланова ОИК
pdf Записник са 2. седнице
pdf Одлука о називу и изгледу образаца за посматрача
pdf Извештај о извршеној провери коалиција Александар Вучић - Србобран сутра
pdf Решење о проглашењу изборне листе коалиција АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБОБРАН СУТРА
pdf Записник са прве седнице 1. седнице
pdf Разрешење и именовање члана ОИК
pdf РОКОВНИК за вршење изборних радњи у поступку избора за одборнике скупштине