Dec 04, 2020 Last Updated 11:21 AM, Dec 3, 2020

folder РЕШЕЊА - ЛПА

pdf Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Србобран
pdf Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Србобран
pdf Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокрености за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Србобран
pdf Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији Општине Србобран
pdf Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији Општине Србобран
pdf Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину
pdf Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину

Службени лист