Sep 21, 2021 Last Updated 7:39 AM, Sep 18, 2021

Општина Србобран и НСЗ - Ускоро субвенције за самозапошљавање

Национална служба за запошљавање, у сарадњи са општином Србобран, расписала је Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2021. години.

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, испостава Србобран, и имају завршену обуку за развој предузетништва. Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 250.000 динара, односно 270.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности. Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 250.000  динара, односно 270.000 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Све о јавном позиву можете видети ОВДЕ.