May 22, 2019 Last Updated 10:01 AM, May 22, 2019

У четвртак 35. седница Општинског већа

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-97/2017-III
Дана: 23.10.2017. године
21480 Србобран, Трг слободе 2
(: 021/730-020; Факс: 021/730-402
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

На основу члана 19. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), члана 60. став 1. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 – пречишћен текст) и члана 47. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009 и 11/2017)

С  А  З  И  В  А  М
35. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
ЗА 26. 10. 2017. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК) СА ПОЧЕТКОМ У 09:00 ЧАСОВА
У МАЛОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

За седницу предлажем следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Записник са 34. редовне седнице Општинског већа
2. Извештај о раду за радну 2016/2017. годину Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран
3. Годишњи план рада за радну 2017/2018. годину Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран
4. Извештај о извршењу буџета Општине Србобран за период јануар – септембар 2017. године
5. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
6. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
7. Решење о формирању Радне групе за израду програмског буџета Општине Србобран за 2018. годину
8. Елаборат о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта ради реализације инвестиционог пројекта „Рециклажно двориште за рециклажу грађевинског отпада“
9. Одлука о измени и допуни Одлуке о ауто такси превозу путника
10. Решење о одређивању аутобуских стајалишта за линијски превоз путника на територији Општине Србобран
11. Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине по понуди Спасевски Витомира из Бачког Јарка за продају пољопривредног земљишта
12. Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине по понуди Гавански Zissis Марине из Канаде за продају пољопривредног земљишта
13. Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине по понуди Марковић Александра из Београда за продају пољопривредног земљишта
14. Извештај Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине на предложени ред вожњe градског превоза у насељеном месту Србобран
15. Одлука о матичном подручју на територији Општине Србобран
16. Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине у вези закључења уговора о суфинансирању изградње трафо станице „ТС Соња Маринковић“
17. Текућа питања

За тачност: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА Радивој Парошки
                  СЕКРЕТАР ОПШТИНСКОГ ВЕЋА Милорад Савков