May 30, 2020 Last Updated 11:33 AM, May 27, 2020

Саопштење Општинске управе Србобран

На основу Одлуке министра државне управе и локалне самоуправе о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина, који ће бити одржани 04. новембра 2018. године (''Службени гласник РС'', бр. 63/18),  Општинска управа Србобран,  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ припадници националних мањина са пребивалиштем, односно боравиштем за интерно расељених лица који имају бирачко право, да је део посебног бирачког списка националне мањине за подручје Општине Србобран од 18.08.2018. године изложен на увид у згради Општинске управе Србобран канцеларија број 7 сваког радног дана у времену од 08,00 до 14,00 часова.

До закључења посебног бирачког списка 19. октобра 2018. године, припадници националних мањина могу поднети захтев Општинској управи за евентуалне промене у посебном бирачком списку  (упис, брисање, измене, допуне или исправке).

Од закључења посебних бирачких спискова националних мањина па до 72 часа пре дана одржавања избора, упис бирача који нису уписани у бирачки списак и промене у бирачком списку врши министарство надлежно за вођење посебног бирачког списка.

Упис у посебан бирачки списак врши се искључиво на лични захтев припадника националне мањине, који се својеручно потписан подноси у писаној форми органу јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно боравишта за интерно расељена лица.

Увид у посебан бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs , уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН

Службени лист