Српски  Magyar 

Értesítés a választóknak

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szenttamás község
SZENTTAMÁS KÖZSÉG
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
Közigazgatási hivatal vezetője
Szám: 013-18/2022-IV
Kelt: 2022.09.06
SZENTTAMÁS 

Az emberi és kisebbségi jogokért, valamint a társadalmi párbeszédért felelős miniszter döntése alapján a nemzeti tanácsok tagjai választásának kiírásáról, melyek 2022. november 13-án lesznek megtartva (SZK Hivatalos Közlöny 2022/100 sz.) Szenttamás község Községi Közigazgatási Hivatala  2022.09.06-án közzétette a következő

É R T E S Í T É S T 

ÉRTESÍTIK a nemzeti kisebbségekhez tartozó szavazásra jogosult személyeket akik lakóhellyel vagy a belsőleg széttelepített személyek esetében tartózkodási hellyel rendelkeznek, hogy 2022.09.06-tól minden munkanap 8 és 15 óra között a szenttamási községházán Szabadság tér 2-es szám alatt a 7-es számú irodában betekinthetnek  a nemzeti kisebbségek  külön választói  névjegyzék Szenttamás községre vonatkozó részébe.             

A külön választói névjegyzék lezárásáig 2022. október 28-ig a nemzeti kisebbségekhez tartozók kérelmezhetik a feliratkozást és az esetleges változások bejegyzését Szenttamás község Községi Közigazgatási hivatalánál (törlés, módosítás,kiegészítés és kiigazítását)

A nemzeti kisebbségek külön választói névjegyzékének lezárásától a választásokat megelőző 72 óráig a választók bejegyzését, illetve az adatok módosítását a külön választói névjegyzékek vezetésében illetékes minisztérium végzi.

A külön választói névjegyzékbe történő felvétel kizárólag a kisebbséghez tartozók személyes kérelmére történik, amit írásos formában saját kezűleg aláírva kell benyújtani a helyi önkormányzat illetékes hatósági szervénél a lakóhely, illetve az áttelepített személyek esetében a tartózkodási hely szerint.

A külön választói névjegyzékbe – a személyes adatok védelmét szabályozó törvény  rendelkezéseinek megfelelően – elektronikus úton is be lehet tekinteni az Államigazgatási minisztérium és helyi önkormányzat hivatalos honlapján https://upit.posebanbirackispisak.gov.rs a személyi szám megadásával.                    

 

Községi Közigazgatási hivatal
vezetője
Danijela Vujačić

 

Службени лист