May 22, 2019 Last Updated 10:01 AM, May 22, 2019

Оделење за јавне службе, управу и заједничке послове Општинске управе Србобран обавештава кориснике дечијег додатка да су дужни, да најкасније до 15.октобра 2007. године, доставе Потврде о редовном школовању деце, ради даљег остваривања права на дечији додатак.
Потврде се достављају у канцеларији број 2 Општинске управе Србобран.

Шеф Оделења, Гордана Ранков