Српски  Magyar 

folder Одлуке, решења и извештаји

archive Предлог прегледног плана расподеле комасационе масе ( zip, 1.73 MB )
pdf Јавни увид предлога пројекта путне и каналске мреже комасационог подручја КО Надаљ II ( pdf, 702 KB )
документ Одлука o измени одлуке о одобравању спровођења јавних радова од интереса за општину Србобран у 2020. години ( docx, 16 KB )
документ Oдлука о одобравању средстава за спровођење програма самозапошљавања у 2020. години ( docx, 22 KB )
документ Одлука о одобравању спровођења јавних радова од интереса за општину Србобран у 2020. години ( docx, 18 KB )
документ Одлука о одобравању средстава за спровођење програма стручне праксе у 2020. години ( docx, 18 KB )
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање програма удружења у области спорта у 2020. ( pdf, 986 KB )
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2020. ( pdf, 1.04 MB )
pdf Јавни увид нацрта Одлуке о изради Плана детаљне регулације за увођење ДВ 110 kV бр. 1267 ТС Нови Сад 3-ТС Србобран у ТС 110/20 kV „Србобран 2“ ( pdf, 1.13 MB )
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих по конкурсу за суфинансирање/финансирање програма удружења у области спорта у 2020. години ( pdf, 1.14 MB )
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих по конкурсу за суфинансирање/финансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења, у 2020. ( pdf, 1.18 MB )
pdf Решење о именовању комисије за доделу среедстава за финансирање/суфинансирање програма удружења у области спорта у 2020. години ( pdf, 881 KB )
archive Комасација у катастарској општини Надаљ II, Општина Србобран ( zip, 4.48 MB )
pdf Одлука о прекиду рокова по расписаном јавном конкурсу за суфинансирање/финансирање програма у области социјалне и здравствене заштите у 2020. години ( pdf, 2.61 MB )
pdf Одлука о прекиду рокова по расписаном јавном конкурсу за суфинансирање/финансирање програма у области спорта у 2020. години ( pdf, 2.44 MB )
документ Коначна ранг листу за доделу стипендија студентима за школску 2019/2020. ( docx, 48 KB )
archive Комасација у катастарској општини Надаљ II, Општина Србобран ( zip, 5.14 MB )
pdf Решење о исправци решења за доделу средстава у области јавног информисања ( pdf, 619 KB )
archive Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања ( zip, 620 KB )
pdf Предлог о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, са образложењем ( pdf, 357 KB )
pdf Предлог ранг листе за доделу студентских стипендија, на територији општине Србобран, за школску 2019/20. ( pdf, 298 KB )
pdf Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2020. години ( pdf, 1.21 MB )
pdf Одлука о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса за 2020. годину ( pdf, 390 KB )
pdf Одлука о додели средстава из буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2019. години IV квартал ( pdf, 830 KB )
pdf Решење о постављењу начелника општинске управе Србобран ( pdf, 2.10 MB )
pdf Одлука о избору посебних програма у области спорта који ће се финансирати из буџета општине Србобран у 2019. години - IV квартал ( pdf, 942 KB )
pdf Одлука на приговор одбојкашког клуба Младост ( pdf, 1.68 MB )
pdf Одлука о избору програма/пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за IV квартал 2019. године ( pdf, 858 KB )
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за финансирање програма из области културе и уметности који се финансирају из буџета општине Србобран за IV квартал 2019. ( pdf, 983 KB )
pdf Нацрт Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Србобран ( pdf, 62 KB )
pdf Нацрт Одлуке о боравишној такси ( pdf, 113 KB )
pdf Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама ( pdf, 89 KB )
pdf Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Србобран ( pdf, 720 KB )
pdf Одлука о избору пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Србобран, који ће се финансирати из буџета општине Србобран у 2019. години ( pdf, 712 KB )
pdf Коначна листа за доделу средстава за реализацију пројеката удружења у области туризма и ловног туризма, из буџета општине Србобран у 2019. години ( pdf, 754 KB )
pdf Одлука о избору програма/пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за трећи квартал 2019. године ( pdf, 994 KB )
pdf Предлог расподеле средстава црквама и верским заједницама у 2019. години ( pdf, 1.09 MB )
pdf Решење о припреми Планске документације ( pdf, 409 KB )
pdf Листа предлога за доделу средстава за реализацију пројеката удружења у области туризма и ловног туризма, из буџета општине Србобран у 2019. години ( pdf, 1.44 MB )
pdf Одлука о додели средстава из буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2019. години ( pdf, 325 KB )
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за финансирање/суфинансирање пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за III квартал у 2019. години ( pdf, 5.33 MB )
pdf Листа предлога за доделу средстава из буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2019. години ( pdf, 969 KB )
pdf Захтев за давање сагласности на допуну ценовника комуналних услуга ( pdf, 1.58 MB )
pdf Одлука о избору посебних програма у области спорта који ће се финансирати из буџета општине Србобран у 2019. ( pdf, 519 KB )
pdf Одлука о избору програма/пројеката из области културе и уметности - II квартал 2019. ( pdf, 566 KB )
pdf Одлука о измени одлуке о одобравању спровођења јавних радова ( pdf, 631 KB )
pdf Одлука о одобравању спровођења јавних радова од интереса за општину Србобран у 2019. години ( pdf, 230 KB )
pdf Одлука о одобравању средстава за спровођење програма стручне праксе у 2019. години ( pdf, 277 KB )
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за финансирање/суфинансирање пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за други квартал у 2019. години ( pdf, 923 KB )
pdf Предлог одлуке за доделу средстава у области спорта ( pdf, 1.02 MB )
pdf Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2019. години ( pdf, 4.40 MB )
pdf Предлог расподеле средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран- 2019. година ( pdf, 3.64 MB )
pdf Решење о именовању чланова стручне Комисије за оцену пројеката поднетих по Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2019. ( pdf, 1.51 MB )
pdf Одлука о избору програма/пројекта из области културе и уметности - I квартал 2019. ( pdf, 594 KB )
pdf Предлог расподеле средстава за финансирање/суфинансирање програма/пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за I квартал 2019. ( pdf, 816 KB )
pdf Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину ( pdf, 968 KB )
pdf Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину ( pdf, 1.44 MB )
pdf Извештај о раду просветног инспектора за 2018. годину ( pdf, 588 KB )
pdf Извештај о раду комуналног и саобраћајног инспектора за 2018. годину ( pdf, 1.63 MB )
pdf Коначнa ранг листa за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 2018/2019 годину ( pdf, 89 KB )
документ Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 2018/2019 годину ( docx, 34 KB )
pdf Одлука о висини накнаде за заузеће јавне површине у време "Кобасицијада 2019." у Турији ( pdf, 873 KB )
pdf Коначна листа за доделу средстава за реализацију пројеката удружења у области туризма и ловног туризма, из буџета општине Србобран у 2018. години ( pdf, 1.29 MB )
pdf Одлука о избору пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Србобран, који ће се финансирати из буџета општине Србобран у 2018. години ( pdf, 471 KB )
pdf Предлог расподеле средстава удружењима у области туризма и ловног туризма - 2018. година ( pdf, 1.50 MB )
pdf Предлог расподеле средстава за финансирање пројеката цркава и верских заједница, из буџета општине Србобран, у 2018. години ( pdf, 1.30 MB )
pdf Одлука о додели средстава из буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења социјалне и здравствене заштите - III и IV квартал 2018. ( pdf, 611 KB )
pdf Одлука о избору посебних програма у области спорта који ће се финансирати из буџета у IV квартал 2018. ( pdf, 595 KB )
pdf Одлука о избору програма из области културе и уметности - IV квартал 2018. ( pdf, 576 KB )
pdf Листа предлога за доделу средстава из буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења - III и IV квартал ( pdf, 967 KB )
pdf Предлог посебних програма у области спорта који ће се финансирати из буџета општине Србобран у 2018. години - IV квартал ( pdf, 607 KB )
pdf Предлог расподеле средстава за финансирање програма/пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за IV квартал 2018. ( pdf, 703 KB )
pdf Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kv „Србобран 2“ у Србобрану, са расплетом 20 kv водова ( pdf, 337 KB )
pdf Одлука о изменама и допунама ценовника комуналних услуга ( pdf, 1.26 MB )
pdf Одлука о избору програма/пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за трећи кварал 2018. године ( pdf, 631 KB )
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за финансирање/суфинансирање програма/пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за трећи квартал 2018. године ( pdf, 888 KB )
pdf Одлука о додели бесповратних средстава из буџета општине Србобран у 2018. години, са ранг листом подносиоца и одобрених средстава ( pdf, 738 KB )
pdf Одлукa о додели средстава за културу II квартал 2018. године ( pdf, 587 KB )
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурску за финансирање/суфинансирање програма/пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета Општине Србобран за други квартал 2018.године ( pdf, 937 KB )
pdf Одлука о измени одлуке о хватању и поступању са псима и мачкама луталицама и сакупљању и поступању са животињским лешевима ( pdf, 505 KB )
pdf Одлука о избору сарадника (пописивача) на терену који ће бити ангажовани у вези спровођења Пројекта "Реформа пореза на имовину" ( pdf, 580 KB )
pdf Одлука о додели бесповратних средстава из буџета Општине Србобан-инвестиције у прераду на пољопривредним газдинствима ( pdf, 532 KB )
pdf Одлука о додели бесповратних средстава из буџета Општине Србобран-инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава ( pdf, 947 KB )
archive Одлука о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинских материјала и/или кућних апарата/намештаја ( zip, 6.64 MB )
pdf Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на тероторији општине Србобран у 2018. години ( pdf, 2.94 MB )
pdf Предлог одлуке о расподели средстава у области јавног информисања општине Србобран у 2018. години ( pdf, 2.13 MB )
pdf Одлука о избору посебних програма у области спорта који ће се финансирати из буџета општине Србобран у 2018. години ( pdf, 554 KB )
pdf Предлог посебних програма у области спорта који ће се финансирати 2018. ( pdf, 743 KB )
pdf Захтеви, одлуке, измене ценовника и образложење измена ценовника комуналних услуга и аутобуске станице ( pdf, 2.34 MB )
pdf Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2018. години ( pdf, 788 KB )
pdf Листа предлога за доделу средстава из буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења - први квартал 2018. године ( pdf, 666 KB )
pdf Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима на територији Општине Србобран за школску 2017-2018. годину ( pdf, 2.16 MB )
pdf Одлука о избору програма/пројеката из области културе и уметности за I квартал 2018. ( pdf, 532 KB )
pdf Захтев за давање сагласности на допуну ценовника комуналних услуга, од 25 01.2018. ( pdf, 1.15 MB )
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за финансирање пројеката из области културе и уметности - I квартал 2018. ( pdf, 618 KB )
pdf Одлука о трошковима прикључења на систем за дистрибуцију гаса ( pdf, 4.25 MB )
pdf Исправка ценовника за комуналне услуге ( pdf, 750 KB )
pdf Допуна ценовника комуналних услуга ( pdf, 931 KB )
pdf Ценовник грађевинских радова ( pdf, 2.26 MB )
pdf Коначна листа за доделу средстава за реализацију пројеката удружења у области туризма и ловног туризма, из буџета општине Србобран у 2017. години ( pdf, 450 KB )