Српски  Magyar 

folder Одлуке, решења и извештаји

pdf ЛИСТА ПРЕДЛОГА за доделу средстава за реализацију пројеката удружења у области туризма и ловног туризма, из буџета општине Србобран у 2017. години ( pdf, 294 KB )
pdf ОДЛУКА о додели бесповратних средстава из буџета општине Србобран у 2017. години, са ранг листо, подносиоца и одобрених средстава ( pdf, 614 KB )
pdf Предлог ранг листе поднетих пријава у поступку остваривања права на доделу бесповратних средстава из буџета општине Србобран у 2017. ( pdf, 597 KB )
pdf Одлука о избору пројеката из области културе - IV квартал 2017. ( pdf, 456 KB )
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за додатно финансирање култура уметност - IV квартал 2017 ( pdf, 547 KB )
pdf Одлука о додели средстава из буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2017. години ( pdf, 485 KB )
pdf Листа предлога за доделу средстава из буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2017. ( pdf, 616 KB )
pdf Одлука оцени топлотне енергије за снабдевање крајњих купаца, број 1228/2017-2 од 15.09.2017. ( pdf, 2.37 MB )
pdf Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса ( pdf, 1.53 MB )
pdf Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ( pdf, 1.71 MB )
документ Образложење за доношење нових одлука о ценама ( docx, 13 KB )
pdf Сагласност ОУ Србобран на цену превоза ученика ( pdf, 202 KB )
pdf Одлука о избору програма-пројеката из области културе и уметности који се финансирају-суфинансирају из буџета општине Србобран за III квартал 2017. године ( pdf, 494 KB )
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за додатно финансирање/суфинансирање програма из области културе и уметности - III квартал 2017 ( pdf, 739 KB )
archive Ценовник услуга аутобуске станице у Србобрану за 2017. годину, Образложење формирања цена и Захтев за давање сагласности на Одлуку о усвајању ценовника услуга аутобуске станице у Србобрану за 2017. годину ( zip, 189 KB )
pdf Одлука о финализирању Нацрта Локалног антикорупцијског плана Општине Србобран и о упућивању на јавну расправу ( pdf, 181 KB )
archive Одлуке о ценама комуналних услуга са ценовницима за 2017. - ЈКП Градитељ Србобран ( zip, 870 KB )
pdf Одлука о избору посебних програма у области спорта који ће се финансирати из буџета општине Србобран у 2017. години ( pdf, 744 KB )
pdf Предлог посебних програма у области спорта који ће се финансирати из буџета општине Србобран у 2017. ( pdf, 737 KB )
pdf Одлука о избору програма/пројеката из области културе и уметности који се додатно финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за други квартал 2017. године ( pdf, 489 KB )
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за финансирање култура и уметност II квартал 2017 ( pdf, 647 KB )
pdf Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години ( pdf, 4.55 MB )
pdf Предлог одлуке о расподели средстава у области јавног информисања општине Србобран у 2017 ( pdf, 4.41 MB )
pdf Решење о измени решења о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Општине Србобран у области јавног информисања у 2017. ( pdf, 251 KB )
pdf Одлука којом се утврђује номинални износ родитељског додатка, почев од 01.01.2017. ( pdf, 247 KB )
pdf Коначна ранг листа за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 2016/2017 годину ( pdf, 260 KB )
pdf Одлука о избору програма/пројеката из области културе и уметности који се додатно финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за први квартал 2017. године ( pdf, 435 KB )
pdf Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета општине Србобран у области јавног информисања у 2017. ( pdf, 680 KB )
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за додатно финансирање/суфинансирање програма/пројеката из области културе и уметности - I квартал 2017. ( pdf, 500 KB )
pdf Решење о измени решења о образовању жалбене комисије у општини Србобран ( pdf, 389 KB )
pdf Одлука о избору програма/пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за први квартал 2017. године ( pdf, 314 KB )
pdf Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 2016/17. годину ( pdf, 54 KB )
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за финансирање/суфинансирање програма/пројеката из области културе и уметности - први квартал 2017. ( pdf, 639 KB )
pdf Одлука о поновљеном јавном надметању број 23 у КО Србобран ( pdf, 160 KB )
pdf Предлог и Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката уа остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години ( pdf, 266 KB )
pdf Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета општине Србобран у области јавног информисања у 2016. години ( pdf, 2.29 MB )
pdf ОДЛУКА - Расподеле средстава по спроведеном конкурсу за финансирање/суфинансирање програма/пројеката из области културе и уметности ( pdf, 230 KB )
pdf Нацрт уговора о статусној промени припајања, ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Србобран“ и ЈКП „Градитељ“ ( pdf, 498 KB )
pdf Коначна листа за откуп сеоских домаћинстава за избеглице из општине Србобран ( pdf, 845 KB )
pdf Коначна листа реда првенства за доделу решавања стамбених потреба избеглица ( pdf, 1.17 MB )
pdf Одлука о решавању стамбених потреба избеглица ( pdf, 4.09 MB )
pdf Решење о именовању чланова стручне комисије - јавно информисање у 2016. години ( pdf, 471 KB )
pdf Саопстење ОИК - Коначни резултати избора 2016 ( pdf, 56 KB )
pdf Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територии општине Србобран ( pdf, 789 KB )
pdf Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја - 2015 ( pdf, 1.32 MB )