Српски  Magyar 

pdf Измене Програма уређивања, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта Општине Србобран за 2019. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа Србобран
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Број: 06-90-6/19-III
Дана: 09.10.2019. год.
21480 СРБОБРАН, Трг Слободе бр. 2
Тел:021/730-020
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

ПРЕДМЕТ: Oбавештење 

Општинско веће општине Србобран је, на 74. редовној седници одржаној дана 09.10.2019. године, размотрило Измене Програма уређивања, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта Општине Србобран за 2019. годину .

Програм уређивања, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта Општине Србобран за 2019. годину (у даљем тексту: Програм) обухвата уређивање грађевинског земљишта на територији Општине Србобран, и то инвестициона улагања у припрему и изградњу објеката комуналне инфраструктуре и површине јавне намене и трошкове реализације Програма, као и списак парцела за отуђење или издавање у закуп. Његове измене садрже измене износа средстава опредељених за поједине намене, као и допуну дела Програма кји се односи на парцеле у јавној својини општине Србобран подобне за отуђење.

На основу члана 48. Правилника о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта (“Сл. гласник РС”, број 27/2015) Општинска управа Србобран поставља Програм на јавни увид, преко званичног сајта општине Србобран (www.srbobran.rs).

Јавни увид траје 10 дана, од 10. октобра до 21. октобра 2019. године до 15.00 часова, а грађани могу предати своје примедбе, предлоге и сугестије у писарници Општинске управе Србобран (Трг слободе бр.4, соба број 2) у писаној форми, у наведеном року.

Јавна расправа ће се одржати дана 22.10.2019. године, у канцеларијама Одељења за урбанизам, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине, Трг слободе бр. 4, Србобран, од 10.00 до 12.00 часова. Јавној расправи ће присуствовати представници Одељења за урбанизам, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине општинске управе Србобран.

 

Руководилац одељења за урбанизам, стамбено - комуналне
послове и заштиту животне средине
Данијела Вујачић 

 

 

Доставити:

  1. Огласној табли ОУ Србобран
  2. За званични сајт општине Србобран
  3. Архиви