Српски  Magyar 

Обавештење: Увид у бирачки списак

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ бирачи у општини Србобран да је део јединственог бирачког списка за спровођење избора за одборнике скупштине општине изложен на увид у канцеларији број 7 у згради Општинске управе Србобран, у улици Трг слободе број 2, те ДА МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК И ТРАЖИТИ УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНУ, ДОПУНУ ИЛИ ИСПРАВКУ БИРАЧКОГ СПИСКА.

Увид у бирачки списак грађани могу извршити и електронским путем на званичној интернет страници:
https://upit.birackispisak.gov.rs уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

 

ПРЕУЗМИ: