Apr 10, 2021 Last Updated 10:15 PM, Apr 9, 2021

folder ОБАВЕШТЕЊА - ЛПА

документ Обaвештење обвезницима пореза на имовину - аконтација за 1. квартал 2021.
документ Обавештење обвезницима пореза на имовину
pdf Обавештење ЛПА
документ Обaвештење обвезницима пореза на имовину - аконтација за 3. квартал 2020.
документ Обавештење аконтација мај 2020
pdf Обaвештење обвезницима пореза на имовину - аконтација за 1. квартал 2020.
pdf Обaвештење обвезницима пореза на имовину - аконтација за 2. квартал 2019.
pdf Обaвештење обвезницима пореза на имовину - аконтација за 1. квартал 2019.
pdf Обaвештење обвезницима пореза на имовину - аконтација за 3. квартал 2018.
pdf Обaвештење обвезницима пореза на имовину - аконтација за 2. квартал 2018.
pdf Обaвештење обвезницима пореза на имовину - аконтација за 1. квартал
pdf Обaвештење обвезницима пореза на имовину - аконтација за август 2017.
pdf Обaвештење обвезницима пореза на имовину - аконтација за мај 2017
pdf Обaвештење обвезницима пореза на имовину
pdf Обавештење обвезницима пореза на имовину – физичким лицима
pdf Обaвештење: обвезницима пореза на имовину
pdf Обaвештење: обвезницима пореза на имовину
pdf Обaвештење: обвезницима пореза на имовину
pdf Обaвештење: обвезницима пореза на имовину - физичким лицима
pdf Обaвештење: обвезницима пореза на имовину
pdf Обaвештење: обвезницима пореза на имовину
pdf Обaвештење: обвезницима пореза на имовину
pdf Обaвештење: обвезницима пореза на имовину
pdf Обaвештење: обвезницима пореза на имовину - физичким лицима

Службени лист