Jan 26, 2021 Last Updated 1:55 PM, Jan 22, 2021

pdf Обавештење ЛПА

Од данас грађани - порески обвезници општине Србобран, Решења о утврђеном порезу на имовину добијају у електронско сандуче на Порталу еУправа

Службени лист