Feb 19, 2019 Last Updated 4:30 PM, Feb 18, 2019

Обавештење Локалне пореске администрације

Локална пореска администрација општине Србобран упутила је обавештење свим обвезницима пореза на имовину да обавеза плаћања аконтације пореза на имовину за прво тромесечје 2018. године доспева 14. фебруара, 45 дана од дана почетка тромесечја.

"До доношења решења о утврђивању пореза на имовину за 2018. годину, обвезник је дужан да у 2018. години, у року од 45 дана од почетка сваког тромесечја плаћа аконтацију у висини обавезе утврђене за последње тромесечје 2017. године. На износ утврђене обавезе и аконтација који нису плаћени у прописаном року, обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије, увећаној за десет процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто. За све потребне информације обвезници нам се могу обратити сваког радног дана, у времену од 09.00 до 13.00 часова. Испуните своју законску обавезу на време како би избегли плаћање камате", стоји у саопштењу Локалне пореске администрације општине Србобран. 

 

Службени лист