Feb 19, 2019 Last Updated 4:30 PM, Feb 18, 2019

У четвртак 21. седница Скупштине општине Србобран

Милена Аларгић, председница Скупштине општине Србобран, заказала је за четвртак, 10. мај, XXI седницу локалног парламента. Према предложеном дневном реду биће разматрано десет тачака.

На основу члана 42. став 1. Статута Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 11/2017 – пречишћен текст), члана 64. став 1. и члана 66. став 2. Пословника Скупштине Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017)

С А З И В А М
21. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
за 10. 05. 2018. године (ЧЕТВРТАК) са почетком у 09.00 часова,
у Великој сали Скупштине општине Србобран

За седницу предлажем следећи Дневни ред:

1. Записник са 20. седнице Скупштине општине Србобран
2. Одлука о јавном задуживању Општине Србобран
3. Програм комасације пољопривредног земљишта у катастарској општини Надаљ 2, Општина Србобран
4. Одлука о спровођењу комасације у К.О. Надаљ 2, Општина Србобран
5. Одлука о измени Одлуке о оснивању Установе за физичку културу, рекреацију и туризам Општине Србобран
6. Одлука о измени и допуни Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији Општине Србобран
7. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Одмаралиште Србобран" Србобран
8. Одлука о давању овлашћења председнику Општине Србобран
9. Решење о давању сагласности на Статут Установе за предшколско васпитање и образовање "Радост" Србобран
10. Одборничка питања

За тачност:

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН Милена Аларгић
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН Милорад Савков        

Службени лист