May 22, 2019 Last Updated 10:01 AM, May 22, 2019

Делта фондација подржала пројекат "Бисера"

Делта фондација, у оквиру програма "Засад за будућност", подржаће пројекат под називом "Пластеници за органску производњу", који ће у општини Србобран спроводити Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама "Бисер". Ова одлука донета је након четири круга елиминације и јавне одбране плана пројекта, са циљем да се кроз подршку социјалним предузећима унапреди постојећа пољопривредна производња и тиме повећа запосленост и смањи сиромаштво. "Засад за будућност" спроводи Делта фондација у сарадњи са Траг фондацијом.

"Конкурисали смо са пројектом 'Пластеници за органску производњу' и добили зелено средство донатора за његову реализацију. Пројектом је предвиђена набавка два пластеника и радно ангажовање четири особе са инвалидитетом. Пластеници ће бити постављени у баштама код две радно ангажоване особе у Србобрану и Надаљу, чиме ће се смањити незапосленост у локалној заједници и побољшати социјални положај особа са инвалидитетом, а сам пројекат ће испунити један део социјалног циља.

Други социјални циљ усмерен је на кориснике услуге дневног боравка којима  би се пројектом омогућила партиципација услуге у виду хране па тиме и одрживост исте. Улагањем средстава у укупном износу од 483.600 од стране Делта фондације, обезбедило би се повећање садашње  производње за 40%, те тиме и укупан годишњи бруто приход од повртарске производње. Реализација пројекта даје веће могућности да се добије сертификат о органској производњи у наредне две године, што би омогућило одрживост пројекта и бизнис идеје. У овом моменту уговорена је набавка и постављање пластеника и прибављено је семе и средства за заштиту. У току јесени први корнишони из нових пластеника биће пласирани на тржиште. 

У оквиру пројекта предвиђено је и да се прибави и програм за електронско праћење производње - 'електронска фарма', у виду помоћи који ће пружити Задружни савез Војводине. 

Све ово је још једна активност усмерена на побољшање материјалног положаја особа са инвалидитетом и остварење мисије Удружења, а то је укључење у друштвени живот заједнице особа са инвалидитетом, примерен њиховим способностима и могућностима, без дискриминације, и њихов адекватан материјални положај", саопштила је Славка Попић, председница "Бисера".