May 21, 2019 Last Updated 1:22 PM, May 20, 2019

Избори за Савете МЗ заказани за 15. јул

Милена Аларгић, председница Скупштине општине Србобран, расписала је 15. јул изборе за чланове Савете месних заједница у Србобрану, Турији и Надаљу.

На основу члана 23. Одлуке о месним заједницама на територији општине Србобран („Службени лист општине Србобран”, број 10/2018), доносим

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ СРБОБРАН

1. Расписујем изборе за чланове Савета месних заједница у општини Србобран за 15. јул 2018. године и то за: Месну заједницу Србобран, Месну заједницу Турија, Месну заједницу Надаљ.
2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 15. јуна 2018. године.
3. Изборе за чланове Савета месних заједница у општини Србобран спровешће Комисија за спровођење избора за Савете месних заједница коју именује Скупштина општине Србобран и бирачки одбори које именује Комисија за спровођење избора за Савете месних заједница.
4. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Србобран".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН   
Број: 013-1/2018-I   
Дана: 14. 06. 2018. године   

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН Милена Аларгић