Feb 19, 2019 Last Updated 4:30 PM, Feb 18, 2019

Општинско веће: Криваја се мора заштитити

Општинско веће размотрило је проблем загађења на реци Криваји, десној притоци Великог бачког канала, најдужој реци која у целости тече кроз Аутономну Покрајину Војводину. Констатовано је да се сваке године региструје бар један инцидент у којем се као последица појави помор велике количине рибе, због чега је овај, иначе веоам осетљив еко-систем, готово на граници могућности отпорности на загађење. 

Општинско веће констатовало је следеће: до испуштања отровних материја долази у индустријској зони на излазу из Бачке Тополе. Извештај покрајинских инспектора за заштиту животне средине, потврдио је загађење водотока Криваје која протиче кроз све три општине - Мали Иђош, али и Бачку Тополу и Србобран. У Криваји су детектоване, поред фекалног отпада, велике количине азота и фосфора. Ситуација са азотом и фосфором из године у годину може бити само гора, зато што се ова једињења сада све више накупљају и када се не загађује вода. Они подстичу развој зелених алги које у јесен изумиру и падају на дно, чиме се повећава ниво муља. Сваке године, у летњем периоду, због интезивног наводњавања и затварања бране код Фекетића, прекида се ток реке на територији општине Србобран, те стога долази до помора рибе и угрожавања станишта заштићених врста птица. Општинско веће Општине Србобран најоштрије осуђује загађење реке Криваје и упућује захтев надлежним институцијама да се што хитније нађе узрок и реши проблем загађења.

 

Службени лист