Feb 19, 2019 Last Updated 4:30 PM, Feb 18, 2019

Србобран субвенционише кредите за пољопривреднике

На основу програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Србобран за 2018. годину, општина Србобран расписала је јавни позив за пријављивање пољопривредних газдинстава за суфинансирање накнаде за обраду кредитног захтева за краткорочне кредите за финансирање обртних средстава у пољопривреди.

Јавни позив се упућује физичким лицима носиоцима комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава, у активном статусу и са пребивалиштем и производњом на територији општине Србобран.

Кредитни захтеви подносе се Директној банци АД Крагујевац, која ће организовати пријем захтева у Општинској управи Србобран. Кредит одобрава банка у износу од 50.000 до 500.000 динара, са роком отплате до 12 месеци, са номиналном каматном стопом од 0% фиксно на годишњем нивоу.

За ову намену из општинског буџета укупно је обезбеђено два милиона динара. Рок за реализацију кредита је 25. новембар 2018. године. Све о конкурсу можете видети овде.

 

Службени лист