Apr 25, 2019 Last Updated 4:00 PM, Apr 24, 2019

Водоток Црна бара за бољу пољопривреду

Председник општине Србобран Радивој Парошки, заједно са сарадницима, и Синиша Вујовић, вршилац дужности директора Водопривредног друштва "Бачка", посетили су данас Црну бару, природни водоток повезан са Великим бачким каналом, који се налази у К.О. Надаљ. Водоток се простире у дужини од 1.200 метара, а општина Србобран заинтересована је да у будућности овај резервоар послужи за наводњавање и одводњавање великих пољопривредних површина у окружењу, као и за друге видове развоја.

"ВПД 'Бачка' је почетком ове године учинила прве кораке на прокопавању чеоног дела улива Црне баре у водоток основе каналске мреже. Циљ је до краја године овај пројекат довести до краја како би се под водом тада нашла површина од четири хектара. Ова површина смештена је крај пољопривредног земљишта и могла би одлично послужити за наводњавање. Истовремено, Црна бара повезана је са Сувом баром, природном депресијом која често током године буде под водом и отежава радове у пољу, па би везивање два простора уставом омогућило планско акумулирање воде и природно дренирање", рекао је Вујовић приликом представљања учињеног и планова које би требало реализовати до краја године. 

О потреби да се Црна бара системски уреди и које би све бенефите од овог пројекта могла да има општина Србобран, говорио је Радивој Парошки, председник општине.    

"Општина Србобран има доста водотокова, а активностима 'Бачке' добили смо још једну водену површину која може да послужи за више намена. Вода из Црне баре може да служи за наводњавање, а цео простор, који је повезан и са Сувом баром, може да послужи и за одводњавање у ситуацијама када је то потребно. Морамо искористити своје водне ресурсе, уз одређене радове, као што је потребно ангажовати снаге за чишћење реке Криваје и обезбеђивање већег дотока воде, јер је нашој пољопривреди потребан снажнији капацитет у наводњавању и одводњавању. Овај простор може послужити и за развој туризма, посебно ловног, и простор Црне баре представља богатство за општину Србобран", рекао је Парошки. Према његовим речима, за комплетно уређивање Црне баре биће издвојено четири милиона динара.