Mar 19, 2019 Last Updated 11:44 AM, Mar 18, 2019

Почиње ажурирање података о некретнинама

Општина Србобран једна је од 45 општина из целе Србије укључених у пројекат "Реформа пореза на имовну", који финансира Влада Швајцарске.

У односу на број становника, за општину Србобран одређено је четири пописивача, који ће радити на терену наредних шест месеци. Циљ је да се ажурирају постојеће базе података о некретнинама, као и да се све некретнине које подлежу опорезивању, уведу у пореску евиденцију.

Пописивачи ће обилазити сва домаћинства у сва три насељена места општине Србобран и проверавати да ли се стање на терену слаже са подацима из поднетих пријава.

Овим Пројектом пореским обвезницима се пружа могућност да пријаве све промене настале након раније поднетих пореских пријава, а обвезницима који своју имовину нису пријавили (након стивања куповином, поклоном, наслеђем или на неки други начин), да за исти поднесу пореске пријаве.

Приликом попуњавања пореских пријава потребно је да порески обвезници припреме одговарајућу документацију (нпр. Уговор о купопродаји, Уговор о поклону, Решење о наслеђивању, Решење РГЗ о упису права својине, Препис листа непокретности, Употребну дозволу или неки други документ на основу којег се могу попунити пореске пријаве).

Сви пописивачи који обилазе домаћинства имају јасно обележене легитимације.

Порез на имовину је сопствени приход сваке јединице локалне самоуправе што значи да комплетан износ који грађани уплате за овај порез остаје у њиховој општини, зато је важно да га сви плаћају. У општини Србобран попис имовине последњи пут је урађен 1992. године.

Швајцарски пројекат "Реформа пореза на имовну" заједнички спроводе Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Министарство финансија и Влада Швајцарске.

Председник општине Србобран
Радивој Парошки

Службени лист