Feb 24, 2019 Last Updated 10:03 PM, Feb 22, 2019

Трећа рата аконтације пореза на имовину

Локална пореска администрација обавештава обвезнике пореза на имовину да обавеза плаћања аконтације пореза на имовину за треће тромесечје 2018. године доспева 14. августа, 45 дана од дана почетка тромесечја.

"До доспелости решења о утврђивању пореза на имовину за 2018. годину обвезник је дужан да у 2018. години, у року од 45 дана од почетка сваког тромесечја плаћа аконтацију у висини обавезе утврђене за последње тромесечје 2017. године. На износ утврђене обавезе и аконтација који нису плаћени у прописаном року, обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије, увећаној за десет процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто. За све потребне информације обвезници нам се могу обратити сваког радног дана у времену од 09.00 до 13.00 часова", стоји у саопштењу Локалне пореске адмнистрације, уз поруку: ИСПУНИТЕ СВОЈУ ЗАКОНСКУ ОБАВЕЗУ НА ВРЕМЕ КАКО БИ ИЗБЕГЛИ ПЛАЋАЊЕ КАМАТЕ!

Службени лист