Feb 24, 2019 Last Updated 10:03 PM, Feb 22, 2019

Почеле функционалне пробе топлане и система даљинског грејања

ЈКП "Гратидељ" обавештава кориснике да је Служба за пружање грејних услуга 24.09.2018 почела је са функционалним пробама топлане и система даљинског грејања. Од 01.10. до 05.10.2018. године вршиће се пуњење грејних подстаница и унутрашњих грејних инсталација у објектима, њихово одзрачивање, успостаљање циркулације, хладне и топле пробе.

Моле се корисници да радницима ЈКП "Гратидељ" омогуће несметан приступ вентилима за одзрачивање.

Такође моле се корисници, поготово оне који су изводили радове на својим инсталацијама и грејним телима, да провере да ли су одзрачни вентили и славине за пуњење и пражњење на грејним телима затворене, како не би дошло до изливања воде у објекте.

У случају био каких проблема коју захтевају одлагање наведених активности треба у то краћем року обавестити надлежне у ЈКП „Градитељ“.

Службени лист