Feb 24, 2019 Last Updated 10:03 PM, Feb 22, 2019

Одржана XXV седница СO Србобран

Одборници Скупштине општине Србобран заседали су данас по 25. пут у актуелном сазиву. Пред њима је био дневни ред са 23 тачке, од који је најважнија била Одлука о другом ребалансу буџета општине Србобран за 2018. годину. Већина тачака усвојене су без расправе, па је тако заседање окончано већ након два сата. Седницом је председавала Милена Аларгић, председница Скупштине општине Србобран.

Уз записник са претходне седнице локалног парламента, већином гласова Скупштина општине Србобран је усвојила измене Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Србобран за 2018. годину, Мере подршке и пројектне активности за имплементацију стратегије локалног одрживог развоја општине Србобран за период од 2018. до 2020. године, затим     Секторску стратегију за мала и средња предузећа и предузетнике, Одлуку о другом ребалансу буџета општине Србобран за 2018. годину и Полугодишњи извештај о учинку програма буџета Општине Србобран за 2018 годину.


Скупштина општине дала је подршку и измени Програма за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота општине Србобран за 2018. годину, затим изменама Одлуке о платама, накнадама и другим примањима функционера, изабраних органа и лица која бира, именује или поставља СО Србобран и накнадама одборника и чланова радних тела у СО  Србобран, након тога Одлуци о начелима комасације у катастарској општини Надаљ 2, као и Правилнику о накнадама за рад комисије за спровођење поступка комасације у катастарској општини Надаљ 2 општина Србобран.

У наставку заседања озваничено је и Решење о образовању комисије за спровођење комасације у катастарској општини Надаљ 2 општина Србобран, измене Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера подршке образовању Рома,     решења о давању сагласности на Извештај о раду за 2017/2018. и Годишњи план рада за радну 2018/2019. годину Установе за предшколско васпитање и образовање "Радост", као и Решење о давању сагласности на Одлуку о другим изменама и допунама Предшколског програма Установе за предшколско васпитање и образовање "Радост". Ове установе тицала се и Одлука о утврђивању мањег, односно већег броја деце у васпитним групама у ПУ "Радост", која је такође добила "зелено светло" скупштинске већине.

Када је у питању кадровска политика, Скупштина општине Србобран донела је измене у решењима о именовању председника и чланова савета за привреду, буџет и финансије, председника и чланова органа управљања ДЗ „Др Ђорђе Бастић“, затим председника и чланова органа управљања Центра за социјални рад општине Србобран, члана управног одбора Установе за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран, као и о именовању школских одбора ОШ „Вук Караџић“ Србобран и ОШ „Жарко Зрењанин-Уча“ Надаљ.

Седница је закључена одборничким питањима.


Службени лист