Mar 22, 2019 Last Updated 1:50 PM, Mar 21, 2019

Ускоро нови дрворед у улици Светог Саве

У складу са пројектом реконструкције и уређења улице Светог Саве, који се спроводи у циљу добијања просторно уређеније целине, потребно је спровести низ припремних радњи како би се успешно реализовао пројекат уређења дрвореда у наведеној улици, од моста на Великом бачком каналу до семофора на углу улица Светог Саве и Карађорђевe.

"Радови ће се изводити у складу са  пројектом за извођење 'ПРОЈЕКАТ ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ' -  Реконструкција, који је израдиo 'X GREEN Inženjering' doo, Корнатска бр. 2, Београд, број пројекта ПЗИ27/2017, од децембра 2017. године.

Радови су отпочели 29. 10. 2018. године након завршетка периода вегетације а рок за завршетак радова је 45 радних дана (радови ће се обављати у складу са временским условима, неповољни временски услови продужавају рок трајања радова). Након уклањања дрвореда извршиће се садња стандардних садница високог и уједначеног квалитета из регистрованих расадника који имају одлике прве класе, и то саднице које су отпорне на ниске зимске температуре, аерозагађења и подносе добро орезивање. Нових 150 дрворедних садница биће посађено у наредном периоду, које ће за разлику од претходног дрвореда бити исте врсте, а планирана је садња Carpinus betulus Fastigiata. Врши се садња Пирамидалног граба, ради се о контејнерској садњи где је свака садница висине од 4,5-5 метара", наводи се у саопштењу кабинета председника општине Србобран.

Службени лист