Mar 22, 2019 Last Updated 1:50 PM, Mar 21, 2019

За социјалну заштиту и спорт укупно 3 милиона динара

Општине Србобран расписала је два јавна позива за доделу средстава за реализацију пројеката удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења, III и IV квартал, и за реализацију програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта, IV квартал.

На овим конкурсима биће подељено по 1,5 милиона динара.

На првом конкурсу средства ће се додељивати за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења - у области заштите животиња, подстицање и развој привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, стари и ретки занати, задругарство), заштита потрошача, заштита и промовисање људских и мањинских права.

На другом конкурсу средства ће бити усмерена за финансирање програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта,  и то за следеће активности: спортска рекреација и спорт за све, односно бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; организација спортских такмичења од посебног значаја, спречавање негативних појава у спорту; едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима; периодична тестирања, сакупљање, анализу и дистрибуцију релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији општине, истраживачко-развојне пројекте и издавање спортских публикација; учешће спортских удружења у такмичењима која су од интереса за општину Србобран.

 

Службени лист