Mar 22, 2019 Last Updated 1:50 PM, Mar 21, 2019

За пројекте цркава обезбеђено 1,3 милиона динара

Општина Србобран расписала је јавни конкурс за доделу средстава из буџета ради финансирања - суфинансирања пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Србобран, у 2018. години.

Укупан износ средстава који ће бити додељен по овом конкурсу износи 1,3 милиона динара. Основни услови за доделу средстава: да је црква, односно верска заједница уписана у Регистар цркава и верских заједница при Министарству надлежном за послове вера, да се програм од јавног интереса реализује на територији општине Србобран.

Изузетно, програм се може реализовати ван територије општине Србобран из оправданих разлога у случајевима више силе као и заштите људских и мањинских права и хуманитарних програма који искључиво и непосредно следе јавне потребе.

Све услове конкурса можете видети овде.

Службени лист