Feb 24, 2019 Last Updated 10:03 PM, Feb 22, 2019

Расписан конкурс за студентске стипендије

Комисија за доделу студентских стипендија расписала је конкурс за доделу стипендија за студенте са територије општине Србобран за школску 2018/2019 годину.

Право на стипендију студент може остварити под следећим условима: да је држављанин Републике  Србије  и  да  има  пребивалиште  на територији општине Србобран, да уписује први пут било коју годину студија првог степена или студије другог степена на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина или јединица локалне самоуправе, да није обнављао ниједну годину током студија, да је из претходних година школовања (од I-IV разреда средње школе) постигао најмање просечну оцену 4,00 (за студенте прве године студија), односно да је из претходних година студирања постигао најмање просечну оцену 7.00 (за студенте друге и виших година студија и студија другог степена), да већ није корисник стипендије из других државних институција, по било ком основу.

Право учећа на конкурсу немају студенти који имају статус апсолвента, који су у радном односу и који су навршилио 26 година живота. 

За студенте 1. године студија обезбеђено је 25 стипендија, за студенте осталих година студија, са оствареном просечном оценом током студија од 7.00 до 7.99 - 30 стипендија, за студенте осталих година студија, са оствареном просечном оценом током студија од 8.00 до 10.00 - 50 стипендија.

Све информације о конкурсу и неопходни обрасци могу се видети овде

Службени лист