Feb 19, 2019 Last Updated 4:30 PM, Feb 18, 2019

НИС почиње геофизичка истраживања

У склопу истраживања нафте и гаса према пројекту „3Д Ада“, Нафтна индустрија Србије у децембру почиње геофизичка истраживања на подручју општине Србобран, саопштено је из ове компаније.

"За извођење пројектованих 3Д сеизмичких истраживања који представљају основну методу истраживања нафте и гаса, компанија поседује све неопходне дозволе и сагласности надлежних државних органа. У току радова ће се поштовати сви еколошки стандарди и правила безбедности на раду. Истражни простор на коме ће се изводити 3Д сеизмичка истраживања према пројекту '3Д Ада' изводи се на површини од 700 квадратних километара. Поред општине Србобран, пројекат обухвата подручје општина Ада, Бечеј, Сента, Нови Бечеј, Кикинда, Суботица, Мали Иђош, Бачка Топола и Чока. 

Власници и корисници парцела у општини Србобран су обавештени о планираним истраживањима и уколико су сагласни, потписали су документ који омогућава пролазак кроз њихов посед. На информативном пункту при Месној заједници Србобран, житељи могу да добију додатне информације о радовима и доставе своје сугестије. Као одговорна компанија, НИС ће све захтеве пажљиво размотрити са представницима локалне заједнице.

НИС је уверен да ће уз помоћ грађана и локалне самоуправе успешно реализовати овај пројекат који ће бити од користи како за компанију, тако и за ширу друштвену заједницу. Компанија захваљује свим учесницима у реализацији овог стратешки важног пројектa", саопштене је из НИС-а.

Иначе, 3Д сеизмичким истраживањима мери се брзина простирања сеизмичких таласа на основу којих ће бити дефинисана позиција потенцијалних лежишта нафте и гаса. Након геофизичких истраживања уследиће обрада и интерпретација 3Д сеизмичких података у циљу откривања нових резерви нафте и гаса. За истраживања се користе уређаји са савременом, wireless (бежичном) технологијом која је потпуно безбедна како по животну средину, тако и по здравље људи. Ови савремени уређаји и њени делови не могу се употребити у било које друге сврхе осим за сеизмичка испитивања. Уређаји су под континуираном GPS контролом тако да у сваком тренутку постоји и могућност лоцирања ове опреме.

Службени лист