Mar 22, 2019 Last Updated 1:50 PM, Mar 21, 2019

Усвојен буџет за 2019. годину

На последњем заседању локалног парламента у 2018. години, општина Србобран добила је буџет за 2019. годину. Општинска каса планирана је на 1,16 милијарди динара, и, како је оцењено, ова средства су равномерно распоређена на важне инвестиције како би средина наставила да се инфраструктурно развија, али и на издвајања за функционисање друштва и за грађане како би буџет имао и снажан социјални карактер.

"Водимо рачуна о свим сегментима живота и по први пут издвојили смо 42 милиона динара за област културе, 40 милиона динара за развој спорта, 62 милиона динара за социјална давања. Истовремено, буџетом је планирано да три милиона евра, без задужења и уз подршку виших органа власти, уложимо у изградњу пречистача за прераду отпадних вода, затим планиране су инвестиције изградње пијаце, реконструкција Задружног дома, реконструкција Трга слободе, уређење мале пијаце на Беглуку, изградња зграде МЗ Надаљ, електрификација атара, изградње фабрике воде у Турији и друге. Такође, нисмо одустали од подршке пољопривредним газдинствима и привредницима. И даље ћемо имати бесплатан градски превоз за наше ђаке, децу и грађане на територији наше општине. Издвајаћемо средстава за рад Народне кухиње, као и за рад Удружења 'Бисер' које има сертификат за пружање помоћи лицима са сметњама у развоју, за унапређење рада Дома здравља, за Центар за спорт и туризам и сва друга предузећа и установе", рекао је, између осталог, Радивој Парошки, председник општине Србобран, приликом образлагања буџета. Као важну ствар у 2019. години Парошки је најавио прва улагања инвеститора у индустријску зону у Србобрану. 

Подршку овом предлогу дала је већина одборника СО Србобран, а у наставку седнице усвојена је Одлука о изменама Одлуке о општинским административним таксама, Одлука о мрежи основних школа на територији општине Србобран, затим Кадровски план ОУ Србобран и Правобранилаштва за 2019. годину, Одлука о реализацији буџета општине Србобран у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2019. годину и Одлука о измени Одлуке о привременом постављању монтажних и других објеката на јавним површинама.

Подршку локалног парламента добио је Програм за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота општине Србобран за 2019. годину, а а затим и планови и програми  рада у 2019. години Центра за социјални рад општине Србобран, Народне библиотеке Србобран, Дома културе Србобран, Центра за физичку културу, рекреацију и туризам, Штаба за ванредне ситуације, Савета Месне заједнице Србобран, Савета Месне заједнице Турија и Савета Месне заједнице Надаљ.

До кадровске промене дошло је на челу Дома културе; уместо Браниславе Секулић, која је поднела оставку, на место в.д. директора ове установе изабран је Владимир Николић. Седница Скупштине општине Србобран завршена је одборничким питањима, уз божићну и новогодишњу честитку свим грађанима председнице локалног парламента Милене Аларгић. 

Службени лист