May 22, 2019 Last Updated 10:01 AM, May 22, 2019

Бесплатни уџбеници за основце и наредне школске године

Влада Србије је донела одлуку о додели бесплатних уџбеника одређеним групама ђака и наредне школске године. Да би дете остварило ово право, мора да буде треће дете из исте породице које је у систему редовног школовања. Осим по основу трећег, четвртог и сваког наредног детета, уџбенике добијају и деца из социјално угрожених породица, као и малишани са сметњама у развоју.

Из буџета Србије се финансирају уџбенички комплети од првог до четвртог разреда из математике, српског или матерњег језика, света око нас, природе и друштва, и страног језика. У вишим разредима основне школе у бесплатним комплетима ће бити, осим српског или матерњег језика и математике, и уџбеници за први страни језик, географију, историју, хемију, физику и биологију.

Основне школе су дужне да до 18. марта, у информациони систем Министарства, унесу податке о броју ученика по разредима, категоријама за које је потребно обезбедити бесплатне књиге, као и о одабраним уџбеницима по предметима и узрасту. 

За остваривање овог права, родитељи требају да се обрате Основној школи коју ученик похађа. Да би дете остварило право:

- за треће, четврто и свако наредно дете из исте породице које је у систему редовног школовања, одељенски старешина доставља податке секретару школе за децу која су ученици исте школе. За децу која нису ученици исте школе, родитељи доставњају потврде из других основних или средњих школи или са факултета, сектерау школе.

- за децу из социјално угрожених породица, родитељ доставља школи (секретару) Решење о признатом праву на новчану социјалну помоћ Центра за социјални рад

- за децу са сметњама у развоју, наставници достављају потребне податке школи (секретару)