May 22, 2019 Last Updated 10:01 AM, May 22, 2019

У четвртак презентација јавних позива и конкурса НСЗ

Према Националном плану запошљавања за 2019. годину и програму рада Националне службе за запошљавање за 2019. годину, 22. фебруара објављени су јавни позиви/конкурси за реализацију програма и мера активне политике запошљавања Националне службе за запошљавање.

Управо ће понуда ових позива и конкурса бити тема презентације која је заказана за четвртак, 14. март у 09.00 часова. Циљ презентације је да се нови послодавци, посебно мала и средња предузећа која нису користила активне мере политике запошљавања Националне службе за запошљавање, упознају са актуелним програмима и мерама. Искористите прилику да се упознате са финансијским олакшицама и подстицајима којима можете унапредити своје пословање и уједно доћи до адекватних кадрова. 
 
Презентација ће се одржати у сали Скупштине општине Србобран, Трг слободе 2.