Jul 22, 2019 Last Updated 3:39 PM, Jul 18, 2019

У петак 66. седница Општинског већа

Председник општине Србобран Радивој Парошки заказао је за петак, 22. март, 66. седницу Општинског већа. Чланови овог тела разматраће дневни ред са осам тачака.

На основу члана 19. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), члана 63. Тачка 8) Статута Општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број 4/2019) и члана 47. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009, 11/2017 и 26/2017)

С  А  З  И  В  А  М

  1. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СРБОБРАН

ЗА 22. 03. 2019. ГОДИНЕ (ПЕТАК) СА ПОЧЕТКОМ У 08.00 ЧАСОВА

МАЛОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

За седницу предлажем следећи ДНЕВНИ РЕД:

  1. Записник са 65. редовне седнице Општинског већa
  2. Извештај о раду Месне заједнице Турија са финансијским извештајем за 2018. годину
  3. Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину
  4. Одлука о расписивању јавног огласа о отуђењу грађевинског земљишта у Србобрану (радна зона)
  5. Одлука о расписивању јавног огласа о отуђењу грађевинског земљишта у Србобрану (зона становања)
  6. Решење о одређивању назива улица и засеока
  7. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
  8. Текућа питања

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК

 

 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 

 

Радивој Парошки