Jul 23, 2019 Last Updated 9:13 AM, Jul 23, 2019

Декларација о заштити животне средине у АП Војводини

Покрајинска влада утврдила је текст Декларације о заштити животне средине у АП Војводини.

У Декларацији се наводи да ће АП Војводина, између осталог, предузети мере да се у процесу образовања младих стичу знања и подиже свест о значају заштите, унапређивања животне средине и одрживог развоја. Посебно се позивају организације цивилног друштва да се укључе у доношење одлука у овој области.

У Декларацији се наводи да установе чији је оснивач АП Војводина до краја 2024. године припреме пројектну документацију на основу које ће, најкасније до краја 2029, постојећи системи за загревање објеката које користе мазут и угаљ заменити енергетски ефикасним системима.

Декларацијом су обухваћене и активности на заштити природних вредности и биолошке разноврсности, затим на унапређењу система заштићених подручја, повећању пошумљености, те сарадња са општинама у реализацији програма за отклањање штете нанете екосистемима због бацања производа израђених од пластике, и друго. Декларацијом се предвиђа рок до 2020. године за повлачење пластичних кеса из продаје на територији АП Војводине.

Цео текс Декларације о заштити животне средине у АП Војводини можете видети овде.