May 26, 2020 Last Updated 2:46 PM, May 22, 2020

Одржана обука о запошљавању сезонских радника

У Србобрану је у уторак одржана обука за коришћење портала намењеног за послодавце који ангажују сезонске раднике. Обука је део пројекта "Повећање прилика за запошљавање сезонских радника", и организована је од стране Националне алијансе за локални економски развој - NALED, у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарством финансија. Подршку спровођењу пројакета пружила је и општина Србобран.

Службени лист