May 26, 2020 Last Updated 2:46 PM, May 22, 2020

Одржана XXXII седница СO Србобран

Одборници Скупштине општине Србобран одржали су данас 32. заседање, којим је председавала Милена Аларгић, председница СО.

Локални парламент је усвојио измене Одлуке о правима у социјалној заштити општине Србобран, затим Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину према којем ће за ову област бити издвојено 10 милиона динара, као и Кодекс понашања службеника и намештеника у Општинској управи Србобран.

"Кодекс понашања службеника и намештеника је скуп правила понашања службеника и намештеника који садржи професионалне и етичке стандарде за обављање службених послова и остваривање комуникације са странкама, у циљу обезбеђивања квалитета и доступности услуга, као и подстицању поверења у интегритет, непристрасност и ефикасност Општинске управе Србобран. Сврха овог кодекса је да утврди стандарде личног и професионалног интегритета и понашања којих би требало да се придржавају запослени у Управи, да подржи запослене у поштовању свих стандарда, да упозна грађане какво понашање имају право да захтевају и очекују од запослених у Управи, да допринесе успостављању ефикаснијег и одговорнијег поступања запослених, да допринесе изградњи поверења грађана у локалну власт. Сви запослени у Управи дужни су да у сваком погледу чувају углед Управе и свој властити углед, при чему су дужни да воде рачуна да тај углед не нарушавају својим понашањем на радном месту, у радно време као и ван радног времена", стоји, између осталог, у одлуци о Кодексу понашања.

У наставку заседања Ђорђе Радетић поново је именован за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Градитељ", до окончања поступка за именовање директора по спроведеном конкурсу, а најдуже једну годину. До промена је дошло на челу Дома културе Србобран. Уместо Владимира Николића, досадашњег вршиоца дужност директора, ову улогу преузела је Милица Зарић, која на ово место долази из кабинета председника општине.

 

Службени лист