Aug 15, 2020 Last Updated 9:36 AM, Aug 12, 2020

У четвртак XXXIII седница СО Србобран

У четвртак, 20. јуна, биће одржана XXXIII седница Скупштина општине Србобран. Предложени дневни ред има 24 тачке.

На основу члана 42. став 1. Статута Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 4/2019), члана 64. став 1. и члана 66. став 2. Пословника Скупштине Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017)

САЗИВАМ XXXIII СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

за 20. 06. 2019. године, четвртак, са почетком у 09.00 часова у Великој сали СО Србобран

За седницу предлажем следећи Дневни ред: 

 1. Записник са 32. седнице СО Србобран
 2. Одлука о Завршном рачуну буџета општине Србобран за 2018. годину
 3. Одлука о првом ребалансу буџета општине Србобран за 2019. годину
 4. Одлука о покретању иницијативе за исправку катастарске општине
 5. Oдлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП "Градитељ"
 6. Одлука о ауто такси превозу путника
 7. Одлука о измени и допуни Одлуке о обављању комуналне делатности линијског превоза путника
 8. Одлука о измени одлуке о прибављању непокретности-пречистача отпадних вода насеља Србобран у јавну својину изградњом
 9. Одлука о изменама Одлуке о реализацији буџета општине Србобран у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2019.годину
 10. Одлука о утврђивању мањег, односно већег броја деце у васпитним групама у Установи за предшколско васпитање и образовање "Радост" за радну 2019/2020. годину
 11. Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Статута Установе за предшколско васпитање и образовање "Радост"
 12. Решење о одређивању лекара за утврђивање времена и узрока смрти и издавање потврда о смрти умрлих ван здравствене установе на територији општине Србобран
 13. Решење о давању сагласности на Извештај о пословању и завршни рачун ДЗ "Др Ђорђе Бастић" за период 01. 01. 2018 - 31. 12. 2108. године
 14. Решење о давању сагласности на Извештај о извршењу Плана рада и извршењу финснијског плана ДЗ "Др Ђорђе Бастић" за период 01. 01. 2018 - 31. 12. 2108. године
 15. Решење о давању сагласности на План рада и финансијски план ДЗ "Др Ђорђе Бастић“ за 2019. годину
 16. Решење о давању сагласности на План и програм сакупљања и уклањања атмосферских вода са јавних површина за 2019.годину
 17. Решење о давању сагласности на Програм редовног и периодичног одржавања јавних путева, некатегорисаних путева и саобраћајних површина и одржавање саобраћајне сигнализације на територији општине Србобран за 2019. годину
 18. Решење о давању сагласности на Финансијски извештај ЈКП "Градитељ" за 2018. годину
 19. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП "Градитељ" за 2018. годину
 20. Решење о давању сагласности на Извештај о раду ЈКП "Градитељ" за 2018. годину
 21. Решење о именовању комисије за спровођење конкурса за избор директора
 22. Решење о измени Решења именовању чланова Школског одбора ОШ "Вук Караџић"
 23. Разрешење члана Општинског већа по препоруци Агенције за борбу против корупције и избор члана Општинског већа
 24. Одборничка питања