Nov 18, 2019 Last Updated 2:33 PM, Nov 18, 2019

ПУ "Радост" део пројекта Министарства просвете

Општина Србобран и Предшколска установа "Радост" постале су део пројекта "Подршка реформи система предшколског васпитања", чије су спровођење управо покренули Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Стална конференција градова и општина - СКГО.

"Свака локална самоуправа имаће обавезу да формира радну групу дефинисану протоколом, коју чине четири члана - директор предшколске установе и по један представник локалне самоуправе, Дома здравља и Центра за социјални рад. Циљ је израдити локално прилагођену стратегију са акционим планом, којим би се на локалном нивоу више радило на промовисању значаја предшколског васпитања. За то ће бити потребна снажна мрежа и континуирана подршка", саопштила је након прве радионице која је одржана у просторијама Сталне конференције градова и општина, Александра Врсајковић, директорка ПУ "Радост".

Иначе, општина Србобран једна је од 50 општина у Србији која је укључена у овај пројекат.

 

Службени лист