Nov 20, 2019 Last Updated 12:42 PM, Nov 20, 2019

Србобран и ЕМС уређују приступни пут

Јавно комунално предузеће "Градитељ" обавештава грађане Србобрана да су почели радови на реализацији пројекта реконструкција приступног локалног пута од централног уљног газдинства АД "Електромрежа Србије", бившег "Електроистока", ка катастарској парцели 12333 КО Србобран, потес Растока на делу саобраћајног прикључка комплекса ТС 220/110/35, у дужини од 253 метра.

"Извођење радова финансира општина Србобран и "Електромрежа Србије", извођач радова је "Мламармо" Д.О.О. Лукићево, и радови ће трајати 45 дана од 09. јула, када је извођач уведен у посао. Током извођења радова предметна деоница пута биће затворена за саобраћај те ће грађани морати да користе алтернативне путне правце", саопштено је, уз захвалност на разумевању, из ЈКП "Градитељ".   

Службени лист