Jun 12, 2021 Last Updated 1:34 PM, Jun 11, 2021

Одржана XXXIV седница СO Србобран

У четвртак је одржана XXXIV седница Скупштине општине Србобран. Одборници локалног парламента разматрали су дневни ред са 12 тачака, једном више него приликом сазивања предложених 11, јер је накнадно у дневни ред уврштена и Измена Програма уређивања, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2019. годину.

Скупштинска већина усвојила је на самом почетку заседања Записник са 33. седнице Скупштине општине Србобран, а затим су без расправе усвојене и следеће тачке дневног реда: Пословник Скупштине општине Србобран, Извештај о извршењу буџета општине Србобран за период јануар – јун 2019. године, Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Србобран за 2017. годину, затим Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи Србобран, Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Србобран за 2019. годину и Решење о измени Решења о именовању председника и чланова органа управљања Центра за социјални рад општине Србобран.

Подршку локалног парламента добило је и Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Савета за привреду, буџет и финансије, Решење о измени Решења о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Србобран, Решење о давању сагласности на употребу имена општине Србобран и Измена Програма уређивања, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2019. годину.

Седница је завршена одборничким питањима.