Dec 06, 2019 Last Updated 5:27 PM, Dec 5, 2019

Ускоро ефикасније опорезивање имовине

У општини Србобран ускоро ће бити окончан пројекат "Програм реформе пореза на имовину - подршка унапређењу администрирања пореза на имовину и добре управе", који је у 44 локалне самоуправе покренула Влада Швајцарске, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Министарством финансија. Пројекат је, између осталог, подразумевао склапање стварне слике о вредностима које се опорезују, у циљу ефикаснијег убирања пореза и тиме стварање могућности да се новац грађана прикупљен на овом основу, боље усмери у унапређење живота целокупне заједнице.

На основу првих резултата, после пописа некретнина у 44 општине по целој Србији, базе локалних пореских администрација увећане су за нешто више од 100.000 непокретности. Овај податак односи се само на куће и станове, без земљишта, гаража и других објеката. Пет најуспешнијих општина у проширењу обухвата пореза на имовину швајцарска влада наградиће са милион франака. Проглашење победника биће крајем овог месеца.

"Пописивачи који су шест месеци радили на терену, и проверавали да ли се стварно стање на терену поклапа са оним које се плаћа на име пореза на имовину, пописали су око 100.000 непокретности које су биле ван пореске евиденције. Ситуација на терену показала је да велики број локалних самоуправа има проблем са неажурним подацима, нетачним адресама, подацима о власништву који такође нису тачни", рекла је Јелена Холцингер, стручњак на програму "Реформа пореза на имовину", која је приликом покретања пројекта посетила и општину Србобран.

У локалним самоуправама где се вршио попис имовине, у 2018. години приходи од пореза на имовину физичких лица, износе 2,9 милијарди динара, што је за око 230 милиона динара више у односу на 2017. годину. Међутим, у овом случају већи приходи од пореза на имовину не значе нужно и повећање пореза. Са друге стране, за оне који имају дуговања за порез и даље постоји могућност репрограма дуга, односно плаћања на рате неизмирених обавеза, и у пракси велики број грађана то и користи.

"Порез на имовину је најзначајнији сопствени приход општине, и у просеку чини преко 50 одсто удела у свим приходима које наплаћује општина. Новац наплаћен од пореза на имовину остаје у буџету општине и његова основна намена је финансирање локалних потреба становништва, као што су комунално уређење, школе, вртићи, локални путеви. Локалне самоуправе имају обавезу да информишу грађане о намени трошења овог новца, али и да их активно консултују у погледу њихових локалних потреба", истакла је Јелена Холцингер. 

Службени лист