May 30, 2020 Last Updated 11:33 AM, May 27, 2020

Порез на имовину за трећи квартал до 14. августа

Локална пореска администрација општине Србобран обавештава обвезнике пореза на имовину да обавеза плаћања аконтације пореза на имовину за треће тромесечје 2019. године доспева 14. августа 2019. године, 45 дана од дана почетка тромесечја.

"До доспелости решења о утврђивању пореза на имовину за 2019. годину обвезник је дужан да у 2019. години, у року од 45 дана од почетка сваког тромесечја, плаћа аконтацију у висини обавезе утврђене за последње тромесечје 2018. године. На износ утврђене обавезе и аконтација које нису плаћене у прописаном року обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије, увећаној за десет процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто. За све потребне информације обвезници нам се могу обратити сваког радног дана у времену од 09.00 до 13.00 часова. ИСПУНИТЕ СВОЈУ ЗАКОНСКУ ОБАВЕЗУ НА ВРЕМЕ КАКО БИ ИЗБЕГЛИ ПЛАЋАЊЕ КАМАТЕ", наводи се у саопштењу Локалне пореске администрације.

 

Службени лист